Genomförande av aktiviteter

Villmers planerade aktiviteter 

Frukostmöten: 

2 ggr/månad Mingel, mindre föreläsningar i första hand av medlemmar, samt möjlighet för medlemmarna att diskutera idéer och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Agenda för frukostmöte:

2 ggr/månad 07.30 Inledning - någon ur ledningsgruppen hälsar välkomna Presentation/föreläsning - en medlem presenterar sig och sitt företag/arbetsplats samt håller en föreläsning (ca 20 min) inom sitt kompetensområde. Frukost och nätverkande - ca 45 min Avslutning - med information om nästa nätverksträff mm

Större föreläsningar: 

4 ggr/år, fördelat på vår och höst, även kvällstid. Medlemmarna har möjlighet att bjuda in gäster. 

Agenda för föreläsningar: 

4 ggr/år 18.30 Anmälan, betalning, mingel, 30 min Inledning - ledningsgruppen hälsar välkomna, presentation av föreläsare, 5-10 min Föredrag - extern föreläsare delar med sig av sin kunskap, ca 60 min Lättare förtäring, mingel och nätverkande, 30-45 min Avslutning

Affärstjejmiddag med micromässa: 

Möjlighet att på ett exklusivt sätt visa upp sin verksamhet eller företag. För att nå ut till den tänkta målgruppen kommer Villmer att använda sig av Internet, med egen hemsida. Facebook kommer också att användas. Media ska kontaktas. Information kommer att skickas till olika företag i Tomelilla kommun.


Agenda för middag med micromässa


Ca 18.00 Mässan inleds - ledningsgruppen hälsar välkomna Besök hos utställare samt mingel, ca 60 min. Affärsmiddag Mingel och nätverkande Avslutning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar