Syfte Mål och Målgrupp

Syfte

Syftet med VILLmer är att kvinnor i näringslivet, på olika positioner och med skilda erfarenheter ska kunna träffas på ett okomplicerat sätt och ha ett utvecklande utbyte av varandra. Genom nätverket stärker och motiverar vi varandra i karriär och arbete. VILLmer erbjuder föreläsningar för personlig utveckling och samvaro där man kan knyta kontakter, få inspiration, ta del av varandras kunskap och att hjälpa varandra. Ett nätverk som VILLmer gynnar på alla sätt kvinnor i näringslivet i Tomelilla kommun genom att: öka konkurrenskraften få ett gemensamt kunskapsbygge få framgångsrika företag i kommunen få företag att stanna kvar i kommunen gynna näringslivet bli mer affärsmässiga förmedla kontakter komma vidare som människa Det är viktigt att även på en mindre ort kunna erbjuda och få kompetensutveckling med hög kvalitet.

Mål 

VILLmer skapades vid en första frukostträff i oktober 2010, då vi som idag utgör ledningsgruppen träffades. Vi insåg snabbt vikten av den personliga kontakten och har regelbundet träffats en gång per vecka sedan dess, även jul- och nyårsveckan samt trettonafton.

Projektmål 

Att under två år bygga upp ett kompetent och starkt närverk för kvinnor i näringslivet i Tomelilla kommun. Frukostmöten 2 ggr/månad året runt Att arrangera inspirerande och kompetensutvecklande föreläsningar 4-6 ggr/år Att öka antalet medlemmar till 60 st Att VILLmer är självbärande vid projektets slut

Effektmål 

Synergieffekt i form av att nya mindre intressegrupper skapas, som tex bokklubb och kör Nya givande kontakter skapas Medlemmar Registrerad förening Villmer ska utvecklas till ett starkt nätverk som tar tillvara på och utvecklar medlemmarnas kompetens och bidrar till ett forum för inspiration, affärsutveckling och kunskap. Nätverket ska vara en tillgång för de kvinnor på orten som redan finns i näringslivet, men också vara en inspirationskälla för de kvinnor som vill etablera sig i Tomelilla kommun eller söka anställning här. 

Målgrupp

Målgruppen är kvinnor från olika verksamhetsområden i näringslivet i Tomelilla kommun, såväl etablerade som nyetablerade och nyinflyttade. Oavsett kategori behöver man utveckling och stimulans. Det finns inte något nätverk för kvinnor i Tomelilla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar