Projektorganisation

Ledningsgrupp:

Nätverket drivs av en ledningsgrupp bestående av:
Charlotte Rosdala, Sko-Be-Do - projektansvarig. Erika Erlandsson, Juridika - sekreterare. Lena Larsson, bankanställd - ekonomiansvarig. Mia Böcker, politiker. Henriette Ellberg, marknadsföring

Utvärdering:

En fortlöpande utvärdering över nätverkets utveckling kommer att göras.  Deltagare på föreläsningar kommer att ges tillfälle att göra skriftlig utvärdering, Efter varje temaslut får medlemmarna skriftligen värdera nyttan av nätverket och arrangemang. Antalet närvarande dokumenteras vid varje sammankomst.


Vill Du bli medlem? 

Kontakta oss då via e-post eller telefon, eller dyk upp på något av våra frukostmöten på Café Bullen och Bönan på Norregatan i Tomelilla, onsdagar 07.30-09.00

Varmt Välkommen!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar